Διάσχιση του Ποταμού της Σεργούλας, 13 Αυγούστου 2018, 10.00 – 13.00

Διάσχιση του Ποταμού της Σεργούλας

Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018, 10.00 – 13.00