«Ταξίδι στη μελωδία!», 11 Αυγούστου 2018, 21.00, Φάρος – Πλατεία Κάβου, Γαλαξείδι

Ταξίδι στη μελωδία!

Σάββατο 11 Αυγούστου 2018, 21.00
Φάρος – Πλατεία Κάβου, Γαλαξείδι