«Οι οχυρώσεις των Δελφών από την κλασική έως την πρωτοβυζαντινή περίοδο», ομιλία του Νικόλα Κυριακίδη, 9 Αυγούστου 2018, 19.30, Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

Οι οχυρώσεις των Δελφών από την κλασική έως την πρωτοβυζαντινή περίοδο

ομιλία του Νικόλα Κυριακίδη

Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018, 19.30
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών