Δημοτική – λαϊκή βραδιά στο Σερνικάκι, 4 Αυγούστου 2018, 22.30, Δημοτικό Σχολείο

Δημοτική – λαϊκή βραδιά στο Σερνικάκι!

Σάββατο 4 Αυγούστου 2018, 22.30
Δημοτικό Σχολείο Σερνικακίου