Ομιλία του Δημήτρη Παλούκη για τις πηγές και τις επιρροές στο έργο του Γιάννη Σκαρίμπα, 4 Αυγούστου 2018, 20.30

Ομιλία του Δημήτρη Παλούκη (φιλόλογος, συγγραφέας)
για τις πηγές και τις επιρροές στο έργο του Γιάννη Σκαρίμπα

Σάββατο 4 Αυγούστου 2018, 20.30
Αύλειος χώρος του σπιτιού που γεννήθηκε ο Σκαρίμπας, Αγία Ευθυμία