Δρομολόγιο για θαλάσσια μπάνια σε Καμένα Βούρλα και Ασπρονέρι, από Καστέλλια – Γραβιά – Μαριολάτα – Λιλαία – Πολύδροσος, κάθε μέρα εκτός Κυριακής, αναχώρηση: 14.00

Δρομολόγιο για θαλάσσια μπάνια
σε Καμένα Βούρλα και Ασπρονέρι
από Καστέλλια – Γραβιά – Μαριολάτα – Λιλαία – Πολύδροσο

κάθε μέρα εκτός Κυριακής, αναχώρηση: 14.00

μια πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Γραβιάς

422