Εκδήλωση για τα 74 χρόνια από την Μάχη στις Καρούτες, 5 Αυγούστου 2018, 10.30, Καρούτες

Εκδήλωση για τα 74 χρόνια από την Μάχη στις Καρούτες

Κυριακή 5 Αυγούστου 2018, 10.30
Πλατεία στις Καρούτες