Εκδηλώσεις για τα 90 Χρόνια Ιστορίας Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου, 3 – 5 Αυγούστου 2018

90 Χρόνια Ιστορίας Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου

Παρασκευή 3 – Κυριακή 5 Αυγούστου 2018

Ωράριο λειτουργίας Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου

www.galaxidimuseum.gr