Εθελοντικός Καθαρισμός της Πολυδρόσου, 3 Αυγούστου 2018, συγκέντρωση: 8.00, Πλατεία Πολυδρόσου

Εθελοντικός Καθαρισμός της Πολυδρόσου

Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018
συγκέντρωση: 8.00, Κεντρική Πλατεία Πολυδρόσου