Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς στη Φωκίδα, 10 Αυγούστου 2018, Δήμος Δελφών: Πολύ Υψηλή Κατηγορία, Δήμος Δωρίδας: Υψηλή Κατηγορία

Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς στη Φωκίδα

Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018

Δήμος Δελφών: Πολύ Υψηλή Κατηγορία

Δήμος Δωρίδας: Υψηλή Κατηγορία