Η Τοπική Μονάδα Υγείας Άμφισσας ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν στη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες από τη φωτιά της Αττικής

Ευχαριστήριο

Την Τρίτη 31/7/2018 η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Φωκίδας και η Τοπική Μονάδα Υγείας Άμφισσας ολοκλήρωσαν τη συλλογή και την αποστολή προς τις αποθήκες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συγκεκριμένων ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες από τη φωτιά της Αττικής.

Η δράση είχε γνωστοποιηθεί με δημόσια ανακοίνωση  σε πολίτες, φορείς, συλλόγους και εμπορικά καταστήματα του Ν. Φωκίδας. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και η ποσότητα των ειδών που συλλέχθηκε  αξιόλογη.

Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν στην υλοποίηση της προσπάθειας αυτής και στη μεταφορά των ειδών.