Λεωφορείο από Αγία Ευθυμία για μπάνιο σε Ιτέα – Κίρρα, 28 Ιουλίου – 18 Αυγούστου 2018, κάθε μέρα

Λεωφορείο από Αγία Ευθυμία για μπάνιο σε Ιτέα – Κίρρα

28 Ιουλίου – 18 Αυγούστου 2018, κάθε μέρα
15.00 από Αγία Ευθυμία – 18.30 από Κίρρα

διοργάνωση: Σύλλογος Αγιοευθυμιωτών