«Ιστορίες για μικρά και μεγάλα φεγγάρια», ιστορίες, μύθοι και παραμύθια απ’ όλο τον κόσμο με θέμα το φεγγάρι, 29 Ιουλίου 2018, 20.30, Κάβος, Γαλαξείδι

«Ιστορίες για μικρά και μεγάλα φεγγάρια»

ιστορίες, μύθοι και παραμύθια απ’ όλο τον κόσμο με θέμα το φεγγάρι

Κυριακή 29 Ιουλίου 2018, 20.30
Κάβος, Γαλαξείδι