«Τα Σοκάκια της Τέχνης – Η Δεσφίνα του χθες…», υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας στη Δεσφίνα, 27 Ιουλίου – 11 Αυγούστου 2018

Τα Σοκάκια της Τέχνης – Η Δεσφίνα του χθες…

υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας στη Δεσφίνα

27 Ιουλίου – 11 Αυγούστου 2018