Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας, 23 Ιουλίου 2018, 20.00

Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας

Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, 20.00
Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >