Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Καλοσκοπιτών Παρνασσίδας «Η Αγία Τριάδα», 12 Αυγούστου 2018, 19.30, Πλατεία Καλοσκοπής 

Γενική Συνέλευση
του Συνδέσμου Καλοσκοπιτών Παρνασσίδας «Η Αγία Τριάδα»

Κυριακή 12 Αυγούστου 2018, 19.30
Πλατεία Καλοσκοπής