Εθελοντική Αιμοδοσία στην Καλοσκοπή, 13 Αυγούστου 2018, 11.00 – 13.30, Κοινοτικό Γραφείο Καλοσκοπής 

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Καλοσκοπή!

Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018, 11.00 – 13.30
Κοινοτικό Γραφείο Καλοσκοπής