Εθελοντική Αιμοδοσία στην Αμυγδαλιά, 11 Αυγούστου 2018, 10.00 – 13.00, Περιφερειακό Ιατρείο Αμυγδαλιάς

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Αμυγδαλιά!

Σάββατο 11 Αυγούστου 2018, 10.00 – 13.00
Περιφερειακό Ιατρείο Αμυγδαλιάς