Εθελοντική Αιμοδοσία στο Διακόπι, 12 Αυγούστου 2018, 10.30 – 13.30, Περιφερειακό Ιατρείο Διακοπίου

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Διακόπι!

Κυριακή 12 Αυγούστου 2018, 10.30 – 13.30
Περιφερειακό Ιατρείο Διακοπίου