Πανηγύρι στον Μαραθιά, με ζωντανή μουσική, 22 Αυγούστου 2018, Κεντρική Πλατεία Μαραθιά

Πανηγύρι στον Μαραθιά!

με ζωντανή μουσική

Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018
Κεντρική Πλατεία Μαραθιά