Εθελοντική Αιμοδοσία στο Τρίκορφο, 9 Αυγούστου 2018, 10.00 – 13.00, Κοινοτικό Κατάστημα Τρικόρφου

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Τρίκορφο!

Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018, 10.00 – 13.00
Κοινοτικό Κατάστημα Τρικόρφου