Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικού Χώρου και Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών

Ωράριο λειτουργίας
Αρχαιολογικού Χώρου και Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών

Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών
Κάθε μέρα: 8.30 – 16.00

Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών
Κάθε μέρα: 8.30 – 16.00

τηλ. 2265082313, 2265082346, 2265082312