Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικού Χώρου και Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών

Ωράριο λειτουργίας
Αρχαιολογικού Χώρου και Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών

Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών
Κάθε μέρα: 8.00 – 20.00

Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών
Κάθε μέρα (εκτός Τρίτης): 8.00 – 20.00
κάθε Τρίτη: 10.00 – 17.30

τηλ. 2265082313, 2265082346, 2265082312
www.e-delphi.gr