Εθελοντική Αιμοδοσία στην Ερατεινή, 24 Ιουλίου 2018, 18.00 – 21.00, Περιφερειακό Ιατρείο Ερατεινής

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Ερατεινή!

Τρίτη 24 Ιουλίου 2018, 18.00 – 21.00
Περιφερειακό Ιατρείο Ερατεινής