Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικής Συλλογής Γαλαξειδίου

Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικής Συλλογής Γαλαξειδίου

Μουσείου και Στ. Νιάρχου, τηλ. 2265041558

www.zofokida.gr/galaxidimuseum/excibitions/collection_archeological

Κυριακή: 10.00 – 15.00
Δευτέρα: κλειστή
Τρίτη: κλειστή
Τετάρτη: 10.00 – 15.00
Πέμπτη: 10.00 – 15.00
Παρασκευή: 10.00 – 15.00
Σάββατο: 10.00 – 15.00

<><><><><><><><><><><><>

Ωράριο λειτουργίας Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου

www.zofokida.gr/galaxidimuseum

Μουσείου και Στ. Νιάρχου, τηλ. 2265041795

Κυριακή: 10.00 – 15.00
Δευτέρα: κλειστό
Τρίτη: 10.00 – 15.00
Τετάρτη: 10.00 – 15.00
Πέμπτη: 10.00 – 15.00
Παρασκευή: 10.00 – 15.00
Σάββατο: 10.00 – 15.00