Δωρεάν Μαστογραφικός Έλεγχος από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, 28 – 29 Ιουλίου 2018, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

Δωρεάν Μαστογραφικός Έλεγχος
από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

Σάββατο 28 – Κυριακή 29 Ιουλίου 2018
Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα