Μουσική βραδιά του Απόλλωνα Ευπαλίου, με τον Γιώργο Βελισσάρη και τους συνεργάτες του, 12 Αυγούστου 2018, «Κτίρια», Ευπάλιο

Μουσική βραδιά του Απόλλωνα Ευπαλίου

με τον Γιώργο Βελισσάρη και τους συνεργάτες του

Κυριακή 12 Αυγούστου 2018
«Κτίρια», Ευπάλιο