Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι, 11 Ιουλίου 2018, 18.00 – 21.00, Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Γαλαξειδίου

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι!

Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, 18.00 – 21.00
Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Γαλαξειδίου