Εθελοντική Αιμοδοσία στο Σερνικάκι, 31 Ιουλίου 2018, 18.00 – 21.00, Περιφερειακό Ιατρείο Σερνικακίου

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Σερνικάκι!

Τρίτη 31 Ιουλίου 2018, 18.00 – 21.00
Περιφερειακό Ιατρείο Σερνικακίου