Εθελοντική Αιμοδοσία στον Ελαιώνα (Τοπόλια), 3 Σεπτεμβρίου 2018, 18.00 – 21.00, Γραφεία Πολιτιστικού Συλλόγου Ελαιώνα

Εθελοντική Αιμοδοσία στον Ελαιώνα/Τοπόλια!

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018, 18.00 – 21.00
Γραφεία Πολιτιστικού Συλλόγου Ελαιώνα