Εθελοντική Αιμοδοσία στη Βουνιχώρα, 8 Αυγούστου 2018, 18.30, Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Βουνιχώρας

Εθελοντική Αιμοδοσία στη Βουνιχώρα!

Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018, 18.30
Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Βουνιχώρας