Εκδήλωση Μνήμης για την Εθνική Αντίσταση κατά των ναζιστών – φασιστών κατακτητών, 1 Ιουλίου 2018, πρωί – μεσημέρι, Στρώμη

Εκδήλωση Μνήμης για την Εθνική Αντίσταση
κατά των ναζιστών – φασιστών κατακτητών 

Κυριακή 1 Ιουλίου 2018, πρωί – μεσημέρι
Στρώμη