Μουσικό ταξίδι στην Παράδοση με τη Μικτή Χορωδία του Κέντρου Πολιτισμού και Τέχνης «Η Κίρρα», 29 Ιουνίου 2018, 20.30, Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου Κίρρας

Μουσικό ταξίδι στην Παράδοση με τη Μικτή Χορωδία
του Κέντρου Πολιτισμού και Τέχνης «Η Κίρρα»

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, 20.30
Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου Κίρρας