Πρόγραμμα Τμήματος Εκμάθησης Μικρής Πισίνας του Ναυτικού Ομίλου Ιτέας

Πρόγραμμα Τμήματος Εκμάθησης Μικρής Πισίνας
του Ναυτικού Ομίλου Ιτέας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 18.30 – 19.15