Παρουσίαση προγράμματος πρόληψης για την ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, 14 Ιουνίου 2018, 19.30, Δημοτικό Σχολείο Γαλαξειδίου

Παρουσίαση προγράμματος πρόληψης
για την ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, 19.30
Δημοτικό Σχολείο Γαλαξειδίου