Πολιτιστικές δράσεις στους Δελφούς αφιερωμένες στην Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, 13 Ιουνίου 2018

Πολιτιστικές δράσεις στους Δελφούς
αφιερωμένες στην Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018