Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 18 Ιουνίου 2018, 12.00, Λαμία

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018, 12.00
Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
Αινιάνων 6-8, Λαμία

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα >