«Η συνεχιζόμενη κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική ερήμωση της Ορεινής Φωκίδας – Υπάρχει διέξοδος και προοπτική», ομιλία του Δημήτρη Καζάκη (πρόεδρος του Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου), 16 Ιουνίου 2018, 19.30, Ξενώνας «Μαυρολιθάρι», Μαυρολιθάρι

Η συνεχιζόμενη κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική ερήμωση της Ορεινής Φωκίδας
Υπάρχει διέξοδος και προοπτική

ομιλία του Δημήτρη Καζάκη
(πρόεδρος του Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου)

Σάββατο 16 Ιουνίου 2018, 19.30
Ξενώνας «Μαυρολιθάρι», Μαυρολιθάρι