«Διεθνείς Διαγωνισμοί Ελαιολάδου – Ο Δρόμος προς τη Διάκριση», σεμινάριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φωκίδας και του Διεθνή Διαγωνισμού Ελαιολάδου «Athena», 17 Ιουνίου 2018, 10.30, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Διεθνείς Διαγωνισμοί Ελαιολάδου – Ο Δρόμος προς τη Διάκριση

σεμινάριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φωκίδας
και του Διεθνή Διαγωνισμού Ελαιολάδου «Athena»

Κυριακή 17 Ιουνίου 2018, 10.30
Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, Πλατεί Ησαΐα