Ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξειδίου για δίμηνη πρόσληψη προσωπικού

Ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξειδίου
για δίμηνη πρόσληψη προσωπικού
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Φρόνου

< πάτησε εδώ για να δεις την ανακοίνωση >