Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, 8 Ιουνίου 2018, 18.00, Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Άμφισσα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, 18.00
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

< πάτησε εδώ για να δεις τις εισηγήσεις των θεμάτων >

Αναβάλλεται η συζήτηση του παρακάτω θέματος:

Έγκριση και παραλαβή της αριθ. 9/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
“ΚΑΜΙΝΟΣ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ.
Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).