Πάρτι του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Ιτέας, 3 Ιουνίου 2018, 20.00, «Base 89», Ιτέα

Πάρτι του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Ιτέας

Κυριακή 3 Ιουνίου 2018, 20.00
«Base 89», 28ης Οκτωβριου 89, Ιτέα, τηλ. 2265035375