«Ο ρόλος των Βιβλιοθηκών, προβλήματα και ανάγκες τους – Δικτύωση των Βιβλιοθηκών του Δήμου Δελφών», εισαγωγική ομιλία – συζήτηση, 3 Ιουνίου 2018, 11.00, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Ο ρόλος των Βιβλιοθηκών, προβλήματα και ανάγκες τους
Δικτύωση των Βιβλιοθηκών του Δήμου Δελφών

εισαγωγική ομιλία – συζήτηση

Κυριακή 3 Ιουνίου 2018, 11.00
Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας – Αίθουσα Γιαγτζή