Εθελοντική Αιμοδοσία στη Δεσφίνα, 30 Μαΐου 2018, 18.00 – 20.30, Περιφερειακό Ιατρείο Δεσφίνας

Εθελοντική Αιμοδοσία στη Δεσφίνα!

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, 18.00 – 20.30
Περιφερειακό Ιατρείο Δεσφίνας