Αντικαπνιστική Εκδήλωση του Κέντρου Υγείας Ιτέας και του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιτέας – Κίρρας – Τριταίας, 30 Μαΐου 2018, 19.00, Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

Αντικαπνιστική Εκδήλωση 
του Κέντρου Υγείας Ιτέας 
και του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιτέας – Κίρρας – Τριταίας

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, 19.00
Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας