Αντικαπνιστική Εκδήλωση στο Δημοτικό Σχολείο Κίρρας, με τη συνεργασία του Κέντρου Υγείας Ιτέας, 30 Μαΐου 2018, 10.00

Αντικαπνιστική Εκδήλωση 
στο Δημοτικό Σχολείο Κίρρας

με τη συνεργασία του Κέντρου Υγείας Ιτέας 

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, 10.00