Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας, 29 Μαΐου 2018, 19.00

Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας

Θέμα: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» εντός Ξενοδοχείου με διακριτικό τίτλο «ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ».

Τρίτη 29 Μαΐου 2018, 19.00
Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικής Ενότητας Ιτέας

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >