Εκδήλωση Μνήμης για τη Μάχη στην Αγία Τριάδα Καλοσκοπής (5 Ιανουαρίου 1944), 28 Μαΐου 2018, 10.30, Αγία Τριάδα Καλοσκοπής

Εκδήλωση Μνήμης για τη Μάχη στην Αγία Τριάδα Καλοσκοπής
(5 Ιανουαρίου 1944)

Δευτέρα 28 Μαΐου 2018, 10.30
Αγία Τριάδα Καλοσκοπής