Εκλογική Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Γραβιάς, 27 Μαΐου 2018, 11.00, Πολιτιστικό Κέντρο Γραβιάς

Εκλογική Γενική Συνέλευση
του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Γραβιάς

Κυριακή 27 Μαΐου 2018, 11.00
Πολιτιστικό Κέντρο Γραβιάς