Εθελοντική Αιμοδοσία στο Λιδωρίκι, 24 Μαΐου 2018, 10.30 – 13.30, Νέες Αίθουσες Λυκείου Λιδωρικίου

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Λιδωρίκι!

Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, 10.30 – 13.30
Νέες Αίθουσες Λυκείου Λιδωρικίου