Ωράριο λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας και Παραρτήματος «Γιώργος Γάτος»

Ωράριο λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας

Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, Πλατεία Ησαΐα, τηλ. 2265028408
dbamfis.blogspot.gr

από Δευτέρα έως Παρασκευή: 8.30 – 20.00

<><><><><><><><><>

Ωράριο Παραρτήματος «Γιώργος Γάτος»

librarygatou.openabekt.gr

από Δευτέρα έως Παρασκευή: 7.00 – 15.00